PڪQ2
mPڪQ2nɳx责ѧ㪩U(1)
2010-07-16 10:06:46 CL ij pj

@GPڪQ2 P2

@hmPڪQ2nT`G

@غCWD

@غmPڪQ2nM

@>>>@hmPڪQ2nTAеnغC׾

    mPڪQn^WStarCraftAOѼɳq2010~X@RTSYɾԲCA@mPڪQngzFHڡBPFMΤTڪGơCmPڪQnNHTΦXAYWings of Liberty]ۥѤl^BHeart of the Swarm]θsߡ^MLegacy of the Void]Ť^C

    mPڪQnmPڪQnHڡBPFMΤTߪǩ_v֡ATjIMPSUᲧêرڦA{ĬPܡCmPڪQnOdF@ǡmPڪQnLػPؿvAPɤ@ǧLسQᤩFsޯA@ǧLسQ^OΥNFC¦LءBɯŧLإHΥsLؤ@@nAFUۺرڪͦsAi}iAԤNMӬPYCCŬOmPڪQngҦbAmPڪQnbOdCŪPɡACӺرڦhsLءAaxLؤ]ҽվCCc_mPڪQnADnCޥۭb귽WAaαĶ귽سyPؿvBxöiɯšCHԧйCҦUAmPڪQnǩӡmPڪQG_ԡnvAӦۥR_IMѪPڪQۤpjqs^ζHMۦWH|bԧФi{ۤvWSyOC~AɳTֳqLyCOBattle.netaѽuWCҦAóqL@ǥ\઺jƩMsSϡmPڪQnvYɾԲCC

    AɳqwbxԺWѤFmPڪQ2n㪩CUACjp6.9GALäOUnFNઽAݭnɳq}EYiⲤmPڪQ2n̤A߫檺aiHxԺWUn㪩CAݿE骺ӡC

    PڪQ2㪩Ua}Ghttp://bbs.game.china.com/thread-169899-1-1.html

mPڪQ2nɳx责ѧ㪩U

mPڪQ2nɳx责ѧ㪩U

(sG)

1 | 2 | U   @ 2
o
oסG
@@WG iJ׾

ˤeh>>

xFAQh>>

ԳNQh>>